Actualiteit


10 april 2017
De verkiezingen hebben grote verschuivingen laten zien. De PvdA is enorm gedaald in aantal zetels, andere partijen zoals Groen Links hebben gewonnen.  Het is de waan van de dag. If you are hot you'are hot, if you are not you're not.  De kloof tussen burger en politiek zit vooral in de Tweede Kamer.  Thorbecke heeft als grondlegger van onze Grondwet destijds in 1848 nooit een parlement op basis van politieke partijen bedoeld.  Maar een Tweede Kamer die een redelijke afspiegeling vormt van de samenleving. Inmiddels is de Tweede Kamer verpolitiekt. Partijpolitiek i.p.v. onafhankelijke kamerleden die de regering toetsen.  Maar een paar procent van de burgers is lid van een partij. Die partijen hebben echter wel het monopolie op tal van functies zoals de Tweede Kamer, burgemeesters, hoofden van ministeries. Zoals Pim Fortuyn het zei: 'De wereld van ons kent ons'. Wat is daar democratisch aan?
13 april 2016
De PvdA staat in de peilingen op 8 zetels. Ongekende verschuivingen in politieke partijen. Het gaat alle kanten op. Politici zijn alleen nog bezig met campagne voeren en verkiezingen, meer dan dat doen ze niet.  Ze zijn alleen bezig met hun eigen belangen en carriere.  Is dat democratie? Is de essentie van een democratie niet vooral dat we als land een doel hebben waar we gezamenlijk aan werken en voor gaan. De Nederlandse democratie in zijn huidige vorm is failliet. 


2 februari 2015
Het conflict in de Oekraïne neemt weer toe. De VS en de EU hebben extra sancties opgelegd aan Rusland. De vraag is waarom eigenlijk. Rusland steunt pro-russische rebellen in de Oekraine. Maar na alle ellende door de VS aangericht in bijv Irak en Afganistan met erg weinig effect maar wel vele honderduizenden doden kun je Rusland toch moeilijk verwijten gaan maken. De V.S. waren toch altijd voor democratie en zelfbeschikkingsrecht van volken? Ligt het dan niet meer voor de hand om gecontroleerd door de VN in de betreffende gebieden een volksraadpleging te houden? Laten we blij zijn dat de koude oorlog is afgelopen en niet een nieuwe beginnen.  

11 januari 2015
In Nederland worden miljarden euro's aan aardgas gewonnen. Al dit geld gaat direct op en wordt niet gebruikt voor productieve investeringen of een nationaal fonds zoals wij voorstellen. Nieuw Nederland wil dat de Groningers financieel gecompenseerd gaan worden voor de geleden schade. Ook daarvoor zou zo'n fonds gebruikt kunnen worden.  Ook moeten zij een groter deel van de opbrengsten van het aardgas ontvangen. 


22 september 2014
Poltieke partijen tijdens Poltieke beschouwingen zonder visie. Geen plannen om de werkloosheid aan te pakken, de economie er bovenop te helpen. De zorg wordt afgebroken, ieder voor zich. 


17 juni 2014
Het is wel duidelijk dat het Irak beleid van de VS de laatste decennia volledig heeft gefaald. Het land is inmiddels verwikkeld in een burgeroorlog tussen regering, ISIS en Koerden. Al die jaren inmenging van de VS en vele miljarden voor 'opbouw' hebben niets bereikt. Reden te meer om het zwakke Amerikaanse buitenlandse beleid niet automatisch te steunen maar altijd te gaan voor een eigen visie. 

7 maart 2014
Rusland is de Krim binnen gevallen en er dreigt mogelijk zelfs een inval in de Oekraine. Als we uitgaan van het beginsel van zelfbeschikkingsrecht van volken zouden de bewoners van de Krim zelf moeten uitmaken of ze onderdeel van Rusland willen zijn. Gewapend ingrijpen is niet van deze tijd maar een stap terug in de geschiedenis. 


22 december 2013
Het kabinet verwacht dat de economie weer zal aantrekken in 2014. Voorlopig is de economische groei echter minimaal. De bezuinigingsmantra helpt hier ook niet. Feitelijk is er geen economisch beleid. 

 
23 februari 2013
De EU aarzelt nog steeds met maatregelen voor Europa. Een soort Weimar republiek met een veelheid van partijtjes en belangen zonder visie. Het is duidelijk dat dit nergens toe leidt. De oplossing is voor de hand liggend: voer samen met de ECB een stimuleringsbeleid. Verlaag in Europees verband de belastingen op investeringen en voer grote infrastructurele projecten uit.  En het meest belangrijk: financier dat monetair, anders heeft het geen zin. Dan haal je alleen maar geld uit de economie en pomp je dat weer terug.  Het lijkt wel of er de laatste 50 jaar niets geleerd is. Het leeglopen van bubbles in de economie is nu al zo vaak voorgekomen, economen als John Maynard Keynes hebben laten zien wat je dan moet doen, het is stuitend wat er nu gebeurd. Het is een door onwetende politici gemaakte crisis en economische neergang.  'When there's no vision, the people perish'. Het is jammer dat kiezers dat niet inzien, want met een stimuleringsplan kunnen we dit binnen een paar jaar oplossen.      


4 december 2012

De Europese Unie en de G20 zijn niet tot een akkoord gekomen over Griekenland. Zo zie je maar weer, 'when there is no vision, the people perish'. Als er geen goed beleid is hebben mensen het onnodig moeilijk. Dat geldt voor Griekenland, maar ook voor de andere landen in Europa. Nederland loopt net zo goed grote risico's, bijv. bij de hypothecaire leningen. Het grote probleem is dat Europse landen het goede beleid op het verkeerde moment voeren. In tijden van hoogconjunctuur hadden ze moeten bezuinigen en de kredietverstrekking van banken moetehn beperken. Dat gebeurde echter niet. Zo was de geldcreatie ca. 10% per jaar (M3). Dat geld moest ergens naar toe en dat is gaan zitten in bubbles in de economie: aandelen- en huizenprijzen. Nu na de hypotheekcrisis moet je echter juist stimuleren. De overheidsinvesteringen in milieu, gezondheidszorg, infrastructuur verhogen en de belastingen op investeringen verlagen. Dit moet vervolgens monetair worden gefinancierd.  Nieuw Nederland heeft een stimuleringsplan waardoor we de problemen binnen ca. 2 jaar kunnen oplossen.30 september 2011

De algemene beschouwingen over de miljoenennota is vooral een wedstrijd geworden in het elkaar beledigen. Niet politici met de beste visie komen boven drijven maar politici die het best kunnen beledigen. Er wordt nu gesproken over normen en waarden, het is echter vooral een teken dat het huidige politieke stelsel failliet is. Het heeft zijn tijd gehad. Het bevordert steeds verder gaande versnippering, steeds meer partijen, verdeeldheid en een zwakke regering. Daarom wil Nieuw Nederland een gekozen president, een kleinere Tweede Kamer en afschaffing van de Eerste Kamer. Of zoals Hans van Mierlo ooit zei: één stem op de macht en één stem op de controle daarvan.   


7 juli 2011


Het nieuwe rechtse kabinet bezuinigt op duurzame energiebronnen en wil kernenergie invoeren. Nieuw Nederland is daartegen. Wij willen binnen 20 jaar overschakelen op goedkope duurzame energiebronnen zoals zon wind en water en verdere modernisering daarvan. Onder andere door via de uitvoering van het plan Lievense te zorgen voor voldoende opslagcapaciteit. Hierdoor is een permanente energievoorziening verzekerd en dalen de kosten van de huidige energievoorziening.   

10 juni 2011: voorstellen rechts kabinet slecht voor de economie

De economie van Nederland groeit in de periode van 2011 tot en met 2015 met gemiddeld 1,25 procent per jaar. Dit maakte het Centraal Plan Bureau onlangs bekend. Als gevolg van bezuinigingen valt de economische groei gemiddeld met 0,4 procent per jaar lager uit. De werkloosheid neemt daarentegen juist toe, met 1,4 procentpunt tot 6,75 procent. Op lange termijn vergroten de maatregelen volgens het CPB evenwel de werkgelegenheid met 1,1 procent. Een lastenverzwaring vermindert daarbij het beschikbare inkomen van gezinnen, waardoor de particuliere consumptie daalt. De koopkracht daalt volgens het Planbureau als gevolg van de maatregelen met 0,5 procentpunt en resulteert in een koopkrachtontwikkeling van -0,25 procent voor de komende vijf jaren.

De bezuinigingen leveren in 2015 een tekort op de overheidsfinancien op van 2,3 procent van het BBP. Dit is 0,6 procentpunt lager dan de eerder geraamde 2,9 procent. Waar Nieuw Nederland bij de verkiezingen voor gewaarschuwd heeft wordt bewaardheid: de plannen leiden tot jarenlange economische stagnatie en oplopende werkloosheid en staatsschulden.

De voorstellen van het nieuwe rechtse kabinet werken dus niet. Daarom pleit Nieuw Nederland voor een stimuleringsprogramma met lastenverlichtingen, investeringen in de economie gecombineerd met een monetaire stimulering. In het plan van Nieuw Nederland krijgt iedere Nederlander een chipknip met een tegoed, om ook monetair te stimuleren. Op deze manier willen we de werkloosheid binnen een paar jaar weg werken en de overheidsschuld saneren.

6 september 2010: Politieke spelletjes 

Na 5 informateurs weet men niet hoe het verder moet. Het gaat al lang niet om het landsbelang maar om politieke spelletjes. Rutte stelt voor een 'proeve van een regeerakkoord' schrijven op basis waarvan verder wordt gepraat. PvdA-leider Job Cohen gaf aan wel mee te willen schrijven aan zo'n akkoord. Oftewel, het toneelstuk gaat door. Hoe kan zo'n ondoorzichtig traject leiden tot een goede regering met een eerlijk en oprecht programma?

1 september 2010

De onderhandelingen zijn tijdelijk stil gelegd. Zonde van de tijd. Als Nieuw Nederland zijn voorstellen had kunnen realiseren had iedereen bijv. al een chipknip kunnen hebben met zo'n 1.000 euro per persoon. Let wel, voor een doorsnee gezin heb je het dan over 4.000 euro, vrij te besteden in Nederland. Ondertussen zitten we onze tijd te verdoen met het toneelstuk dat ze formatie noemen.


27 augustus 2010: 'formatie soap' houdt aan

Lubbers keert zich nu tegen een kabinet van VVD, CDA en PVV. Was het eerst nog  'ja, mits' , nu denkt hij 'nee, tenzij'.  Je kunt je afvragen welk mandaat Maxime Verhagen nu eigenlijk heeft. Belangrijker is dat steeds duidelijker wordt dat het huidige kiesstelsel in Nederland niet meer werkt.  Het kan in een moderne democratie niet zo zij dat dit wordt bepaald via achterkamertjes en schimmige onderhandelingen. Daarom is Nieuw Nederland voor een gekozen minister-presedent die zijn kabinet samenstelt. Je bent dan in een keer af van maandenlange formatie-onderhandelingen. De kiezer heeft dat dan immers al bepaald wie regeert en wat het beleid wordt.  

 26 augustus 2010: bezuinigingen werken niet

De politieke partijen willen forse bezuinigingen doorvoeren. In de onderhandelingen wordt nu gesproken over tenminste 18 miljard euro.  De vraag is of dit soort beleid in de huidige omstandigheden werkt. Ierland voert bijvoorbeeld ook forse bezuinigingen door. De effecten beginnen daar steeds duidelijker te worden. Lange rijen werklozen voor uitkeringsloketten en een bouwsector en economie die is stilgevallen.  Immers, meer werklozen betekenen meer uitkeringen en minder belastingopbrengsten. Zo ontstaat een vicieuze cirkel met een krimpende economie. Tegen deze achtergrond heeft Nieuw Nederland tijdens de Tweede Kamer-verkiezingen van 9 juni jl. herhaaldelijk gepleit voor een stimuleringsbeleid. Als we dat op een slimme manier doen kunnen we snel de werkloosheid oplossen en de overheidsfinanciën saneren.


4 augustus 2010: soap met informateurs gaat door

De soap met informateurs ging vandaag weer door. Politici zitten elkaar ondertussen weer zwart te maken en beschuldigen elkaar om het hardst van list en bedrog. Nu heeft Lubbers het gedaan omdat hij aanstuurt op een rechts kabinet. Wat zou het leven simpel worden met een gekozen minister-president. Geen maandenlange discussies in achterkamertjes, niet een half jaar verliezen aan het opstellen van een kabinetsplan, geen zwart makerij en modder gooien. De kiezer heeft dan immers al beslist.  


3 augustus 2010: Help, alweer een informateur??

Het formatieproces is al weer geruime tijd bezig. Na Tjeenk Willink en Ruud Lubbers wordt nu Ivo Opstelten informateur. Het is allemaal verre van transparant. Wat heeft dit met democratie te maken? Het maakt weer eens duidelijk dat ons kiesstelsel niet meer werkt. Je brengt een stem uit op een partij en weet vervolgens totaal niet wat voor kabinet er komt.  Tweede Kamerleden houden zich bezig met details en hypes en doen niet waarvoor ze benoemd zijn, namelijk controleren op hoofdlijnen. Het huidige kiesstelsel leidt steeds meer tot versnippering omdat niemand echt tevreden is met welke partij dan ook. En als er dan uiteindelijk een kabinet gevormd is, is het kaninetsbeleid een consensusbrei. Redenen waarom Nieuw Nederland voorstelt zo spoedig mogelijk een gekozen minister-presidentschap in te voeren. Of zoals Hans van Mierlo het zei: '1 stem op de macht en 1 stem op de controle ervan'. De kiezer wijst de formateur aan, nl. de minister-president, die (net als de Amerikaanse president) geheel zelfstandig zijn ministers benoemt en gaat regeren en waarbij het parlement onafhankelijk daarvan controleert.


Als je een droom hebt maak hem dan waar