Interviews

Op weg naar een Nieuw Nederland (NU.nl 4 juni 2010)

 

AMSTERDAM – Een land waarin iedereen zichzelf kan zijn en waar blijheid en geluk overheersen. Dat is de visie die de partij Nieuw Nederland voor Nederland heeft.

 

Tot 9 juni stelt NU.nl iedere werkdag één van de partijen die meedoen met de Tweede Kamerverkiezingen aan u voor. Nieuw Nederland heeft een nieuw plan voor de economie, wil ziekenhuizen omvormen tot zorghotels en sluit geen enkele partij uit, zo vertelt lijsttrekker Jan-Frank Koers.

 

Waarom heet uw partij Nieuw Nederland?

 

“Omdat we met onze partij op weg zijn gegaan naar een Nieuw Nederland, met een fantastisch leven voor ons allemaal. Dat betekent nogal wat; je mag zijn zoals je bent, je hoeft niet briljant en slim te zijn. Nieuw Nederland is voor ons het land van blijheid en geluk, waar je je droom weer waar kan maken.

 

Dat klinkt een beetje als een droomland?

 

Zei Martin Luther King ook niet dat hij een droom had? Dat hebben wij ook. Het is een plan voor de toekomst. Als je de huidige politiek bekijkt dan zul je dat nieuwe Nederland nooit bereiken, want er is veel te veel negativiteit en te weinig geloof en vertrouwen in onszelf. Wij hebben een plan hoe het anders kan.

 

Wat behelst uw plan dan precies?

 

We hebben een nieuw plan voor de economie. We willen vanaf 2011 de economie gaan stimuleren met behulp van circulatiegeld. Dat betekent dat iedereen in Nederland zo’n 1000 euro per maand op een chipkaart krijgt, die je overal in het land kan besteden: bij supermarkten maar ook bij het tankstation.

 

De chipkaart heeft één kenmerk: hij wordt binnen vijf jaar geleidelijk aan minder waard. In 2012 is de waarde bijvoorbeeld nog 800 euro, in 2013 600 euro. Zodat mensen een prikkel hebben om het uit te geven.

 

We willen deze kaart omdat we juist nu moeten stimuleren en niet bezuinigen. Ook willen wij vanaf 2011 een basisinkomen invoeren van 650 euro per persoon per maand.

 

Bovendien willen we de belasting voor burgers afschaffen en vervangen voor een belasting op vervuiling.

 

Kortom; een plan om het voor alle mensen in Nederland beter te krijgen. Voor studenten, werknemers, bedrijven, allochtonen, ouderen. Nieuw Nederland is er voor alle bevolkingsgroepen.

 

Dat klinkt wel als een wat duur plan. Hoe gaat u dat bekostigen?

 

Dat circulatiegeld kost de overheid over 5 jaar genomen niets; het is een goedkope maatregel om iedereen meer te laten uitgeven. Het is bovendien alleen in Nederland geldig, dus je hebt geen weglekeffect.

 

We willen er verder naar toe dat de burger geen belasting meer betaalt, maar bedrijven dit doen zodra ze gaan produceren. Het is een soort inkoopbelasting voor grond, water, lucht, energie en elektriciteit.

 

Wordt het dan niet veel te duur voor bedrijven om zich in Nederland te vestigen?

 

“Nee, want arbeid wordt veel goedkoper; je krijgt veel meer inzet van arbeid doordat je daar geen belasting meer over hoeft te betalen. De werkloosheid die los je daarmee op. Dat leidt uiteindelijk tot lagere belastingen. Aan de andere kant krijg je bovendien een milieuschoner productieproces.

 

Bent u uw politieke partij gestart door de financiële crisis?

 

“Voor mij is het veel fundamenteler. Het gaat mij niet alleen om de economie, het gaat me er ook om wat voor type samenleving je met elkaar hebt. Misschien heb je wel bepaalde dromen die je altijd in de ijskast hebt gezet, omdat je het niet aandurfde.

 

Geldt dat dan ook voor u persoonlijk?

 

Ja. Maar voor die keuze staan we allemaal nu; afzonderlijk maar ook als land. Ik had de droom van een beter leven, daarom ben ik deze partij begonnen. Geleidelijk begin ik steeds meer mensen tegen gekomen die dat ook hebben. Begrijp me goed, ik ben dankbaar voor wat we hebben: het kan gewoon beter.

 

Hoeveel zetels denkt u op 9 juni te behalen?

 

Ons doel is om twee zetels te behalen en dat geleidelijk aan uitbouwen. Misschien is het niet mogelijk om in één week een heel land mee te krijgen. Maar ik ga het wel proberen. En ik ga door totdat het 5 over 12 is. We hebben een missie en die zullen we bereiken.

 

U gaat dus door?

 

Ja absoluut. Wij gaan door ook na 9 juni. Ik ben ervan overtuigd dat Nieuw Nederland een grote partij wordt.

 

Stel er zijn kiezers het een te groot risico vinden om op u te stemmen. Wat zegt u tegen hen?

 

In ons plan gaat iedereen erop vooruit. Wij gaan geen risico’s nemen, want we gaan ons economisch plan over 10 tot 15 jaar uitrollen. Je zult bij ons snel verbetering merken, en daarbij zullen we steeds verantwoording afleggen aan de burger.


 

 

Op weg naar een Nieuw Nederland

Bezuinigingen nee,

Verlaging belastingen met 10 miljard per jaar: ja

 

De politiek wil vele miljarden euro's gaan bezuinigen. Jan-Frank Koers stelt als lijsttrekker van Nieuw Nederland onder andere voor om gedurende 3 jaar een bestedingsstimulans van 10 miljard per jaar in de economie door te voeren. Dit wil hij doen via de introductie van circulatiegeld met het vermogen van de overheid (van 400 miljard euro) als onderpand. Wij stelden Jan-Frank Koers, de lijsttrekker van de beweging, jurist, econoom en bestuurskundige, hierover een paar vragen.

 

Wat is jullie alternatieve plan?

 

Het plan is om:

 

1      gedurende 3 jaar elk jaar een bestedingsstimulans van 10 miljard per jaar door te voeren

2      dit te doen door de introductie van circulatiegeld, een chipknip voor iedereen met een paar duizend euro erop, vrij te besteden binnen Nederland, met het vermogen van de overheid (400 mrd. euro) hiervoor te nemen als onderpand. Kenmerk van het tegoed op de chipknip is dat deze geleidelijk aan minder waard wordt.

 

 

Waarom vindt u dit zo een belangrijk punt?

 

De economische situatie in Nederland is verslechterd. We moeten voorkomen dat de economie weer terugvalt. De voorstellen van de politiek gaan uit van 10 tot zelfs 30 miljard euro bezuinigen. Daarmee weet je zeker dat we de komende jaren een slechte economische situatie gaan doormaken met oplopende werkloosheid. Met alle risico's van dien. We zijn niet ver verwijderd van de Griekse situatie. Onze banken staan er slecht voor. Wij denken dat het veel beter kan. Wij geloven in een beter Nederland, en een betere toekomst voor ons allemaal.

 

Is er wel een alternatief, er moet toch gewoon bezuinigd worden?

 

Laten we eerst even teruggaan naar de redenen voor deze bezuinigingen. Het kabinet van CDA/PvdA heeft tientallen miljarden euro's gegeven aan de aandeelhouders van bijna failliete banken. De burger krijgt daar nu de rekening voor gepresenteerd. Dat is de omgekeerde wereld. Burgers met vaak heel modale salarissen en banen moeten straks betalen voor het mismanagement in het bankwezen en de politiek. Verder zijn er geen wezenlijke maatregelen genomen: het systeem is onveranderd. De groep mensen in de knel wordt steeds groter. Dat hoor je ook van Sociale Diensten.

 

   

Wat houdt uw alternatief in?

 

Het voorstel is om de komende jaren tenminste 10 miljard euro per jaar in de economie te pompen. Dat moet via een slimme manier en dus niet door het financieringstekort of de staatsschuld te verhogen. Iedereen ontvangt een chipknip met daarop zijn aandeel. Voor een doorsnee gezin zal dat een paar duizend euro per jaar zijn. Deze chipknip heeft als kenmerk dat het tegoed geleidelijk aan minder waard wordt. Bijvoorbeeld in een jaar of 5. Met de chipknip kun je overal betalen in Nederland. De overheid garandeert het tegoed. Haar vermogen van 400 miljard euro dient als onderpand.

 

Wat is hier het voordeel van?

 

Omdat het tegoed geleidelijk minder waard wordt heeft iedereen een prikkel om het in omloop te brengen. Dat wordt circulatiegeld genoemd. Dat leidt tot veel meer bestedingen en economische activiteit in Nederland. Er worden meer bedrijven opgericht, meer spullen in winkels verkocht etc. Aangezien het circulatiegeld alleen in Nederland geldig is, is er geen weglekeffect. Het is een voor de overheid goedkope maatregel. Zou je in euro's stimuleren dan lekt door onze open economie de helft weg naar het buitenland.

 

Kan de burger dit geld overal besteden?

 

De burger kan dit geld overal in Nederland besteden. Verder kan het geld op elk moment in euro´s worden omgezet. Hier staat wel een bepaalde kostenvergoeding tegenover.  

 

Leidt dit plan tot een hoger financieringstekort?

 

Nee, integendeel. De belastingopbrengsten zullen fors toenemen terwijl door de toenemende economische activiteit de werkloosheid fors zal dalen. Daardoor zal ook het financieringstekort dalen. Het doel is uiteindelijk een financieringstekort van 0%. En dat dus zonder diepingrijpende miljardenbezuinigingen. Bovendien verliest het circulatiegeld in 5 jaar zijn waarde. De bestedingsimpuls kost de overheid over een wat langere periode dus niets.

 

Heeft u uw plan laten doorrekenen door het CPB?

 

Ik geloof niet in modelberekeningen van het CPB. Heeft het CPB de economische recessie voorspeld of de bankencrisis? Ik ben zelf econoom en gepromoveerd in de openbare financiën. Ik weet voldoende van de economie om te weten dat dit een erg slim plan is. Zelfde gedachten vindt je terug bij mensen zoals Jan Tinbergen, die de nobelprijs voor de economie kreeg uitgereikt. Bovendien is het plan voorgelegd aan een aantal mensen die het zeer kritisch bekeken hebben en positief waren over het creatieve karakter ervan. Het is dus veel beter dan wat er nu wordt aangedragen. 

 

Zitten er ook nadelen aan uw plan?

 

De voornaamste kanttekening is dat de Europese Centrale Bank mogelijk bezwaren zal maken. Ik denk dat dit meevalt. Ook in Duitsland hebben een aantal regio’s dit soort geld. Overigens vind ik dat de ECB een erg passief beleid heeft gevoerd. In feite corrigeren wij op deze manier wat de ECB had moeten doen. Ook al zou de ECB hier problemen mee hebben, dan nog zou dit plan doorgevoerd moeten worden. Het gaat tenslotte om onze toekomst en dat van onze kinderen.  

 

Is er een relatie met uw plan om een basisinkomen in te voeren?

 

In mijn boek stel ik voor om binnen 4 jaar een basisinkomen in te voeren van (voor een volwassene) 650 euro per maand en voor kinderen wat lager. Het plan om 10 miljard euro in de economie te pompen via circulatiegeld is een start daarvan. Meteen het eerste jaar krijgt iedere Nederlander reeds een bepaald bedrag. Geleidelijk wordt dat basisinkomen uitgebouwd door het saneren van de Nederlandse rondpompeconomie met een groot aantal belastingen en heffingen en een groot aantal subsidies en uitkeringen. In principe zal er uiteindelijk nog 1 belasting zijn op intermediair verbruik en 1 uitkering in de vorm van een basisinkomen voor iedereen. Hierdoor kan de overheid gesaneerd worden, hetgeen miljarden euro's zal besparen.

 

En als mensen nu vraagtekens zetten bij uw plan?

 

Het doel van mijn boek is om onze samenleving binnen 15 jaar op een hoger plan te brengen. Om dat te bereiken worden maatregelen voorgesteld op het terrein van de economie, gezondheidszorg, onderwijs en het bestuur om de kwaliteiten van eenieder beter te benutten. Het plan gaat uit van het veiligstellen van basisvoorzieningen (inkomen, vermogen en pensioen), maar ook een gezond milieu (belasting op productiefactor natuur in plaats van belasting op inkomen) en bijvoorbeeld een betere gezondheidszorg.

 

Iedereen moet in juni voor zichzelf een keuze maken voor het diep ingrijpende bezuinigingsbeleid van de politiek of voor een beleid van hoop en perspectief voor de toekomst. Ik noem dat de keuze voor het oude Nederland met tal van beperkingen en gebrek aan mogelijkheden, of een keuze voor een Nieuw Nederland waarin we het allemaal veel beter zullen hebben. Meer overvloed, meer mogelijkheden en meer vrijheid om te kiezen voor wat wij in ons leven belangrijk vinden. 

 


Als je een droom hebt maak hem dan waar