Nieuwsbrief

 

Nieuwsbrief Nieuw Nederland


Januari 2016

In deze nieuwsbrief gaat Nieuw Nederland in op de actualiteit en recente ontwikkelingen. Wilt u deze nieuwsbrief ook ontvangen? Mail dan naar nieuw-nederland@live.nl of contact@nieuw-nederland.info

 
We praten weliswaar regelmatig over democratie, maar t.o.v. landen in het Midden Oosten is er een dubbele agenda. De oorlog tegen Irak en Libië werd gevoerd voor democratie, aan de andere kant komt daar niets van terecht en steunen we dictaturen zoals Saoedi-Arabië.  Is democratie wel de heilige graal? En hoe zit dat met Nederland zelf? De toenemende politieke versnippering,  een cultuur van beledigen en het niet met elkaar eens zijn, bestuurders die alleen gaan voor hun eigen belang, een zwakke regering en een parlement dat zich niet met de hoofdlijnen bezig houdt maar met details, is dat nu democratie? 

Of is democratie dat je met elkaar achter een gezamenlijk plan staat en dat uitvoert? Waarbij iedereen bijdraagt en helpt. Hebben we de vorm niet verward met de inhoud?

Nieuw Nederland wil een debat over het huidige democratische stelsel in Nederland en over maatregelen om dit stelsel weer bij de tijd te krijgen. Met een sterkere regering met een mandaat van de kiezer, een verkleining van de Tweede Kamer en het afschaffen van de Eerste Kamer. Dat zal leiden tot een korter formatieperiodes, een duidelijke stem van de burger voor een bepaald beleid en een regering met een duidelijk mandaat, die een krachtdadig beleid kan voeren.  

Geen enkele partij kan dat alleen realiseren. Dat zullen we samen moeten doen. Daarom hebben we alle partijen in de Tweede Kamer een brief gestuurd met een wetsvoorstel om dit kiesstelsel te veranderen, te beginnen met een gekozen president.

Doe mee, steun dit voorstel.

Nieuwsbrief Nieuw Nederland

September/oktober 2014

In deze nieuwsbrief gaat Nieuw Nederland in op de actualiteit en recente ontwikkelingen. Wilt u deze nieuwsbrief ook ontvangen? Mail dan naar nieuw-nederland@live.nl of contact@nieuw-nederland.info

 
De Algemene Beschouwingen laten zien dat het huidige politieke stelsel in Nederland niet meer werkt. Het leidt steeds meer tot versnippering, een cultuur van beledigen en het niet met elkaar eens zijn, een zwakke regering en een parlement dat zich niet met de hoofdlijnen bezig houdt maar met details. 

Nieuw Nederland wil dit stelsel veranderen met een gekozen president, een verkleining van de Tweede Kamer en het afschaffen van de Eerste Kamer. Dat zal leiden tot korte formatieperiodes, een duidelijke stem van de burger voor een bepaald beleid en een regering met een duidelijk mandaat, die een krachtdadig beleid kan voeren.  

Geen enkele partij kan dat alleen realiseren. Dat zullen we samen moeten doen. Daarom hebben we alle partijen in de Tweede Kamer een brief gestuurd met een wetsvoorstel om dit kiesstelsel te veranderen, te beginnen met een gekozen president.

Doe mee, steun dit voorstel.


Nieuwsbrief Nieuw Nederland

Augustus/september 2010

 

 

In deze nieuwsbrief gaat Nieuw Nederland in op de actualiteit en recente ontwikkelingen. Wilt u deze nieuwsbrief ook ontvangen? Mail dan naar nieuw-nederland@live.nl of contact@nieuw-nederland.info

 

Steun Nieuw Nederland!

Nieuw Nederland heeft tijdens de zomerstop de deelname aan de Tweede Kamer-verkiezingen van 9 juni jl. geëvalueerd. Deelname aan de verkiezingen was een grote prestatie van alle betrokkenen. Veel dank daarvoor!!

 

Tijdens de campagne viel duidelijk op dat de (‘oude’) media dikwijls verbonden is met de gevestigde partijen. Deze krijgen daardoor vooral aandacht, waardoor er feitelijk min of meer een boycot bestaat van nieuwe partijen.

 

Voor de toekomst betekent dit onder meer dat we meer sponsors moeten hebben en campagnebudgetten voor o.a. filmpjes, posters en eigen zendtijd. Speerpunt voor komend jaar wordt dan ook het zoeken van sponsors. Inmiddels is er een stichting ‘Nieuwe Economie’ opgericht. De Belastingdienst heeft deze stichting een ANBI-status toegekend. Dat betekent dat giften aan deze stichting fiscaal aftrekbaar zijn.

 

Steun Nieuw Nederland en maak een bedrag over naar: Stichting Nieuwe Economie, rekeningnummer 5149350, zodat de droom over een Nieuw Nederland doorgaat.

 


Nieuwe Verkiezingen? ‘Soap’ met informateurs duurt voort

De soap met informateurs duurt alweer bijna 3 maanden. Politici zitten elkaar ondertussen weer zwart te maken en beschuldigen elkaar om het hardst van list en bedrog. Het maakt weer eens duidelijk dat ons kiesstelsel in zijn huidige vorm steeds minder werkt. Je brengt een stem uit op een partij en weet vervolgens niet wat voor kabinet en beleid er komt.

 

Redenen waarom Nieuw Nederland bij de Tweede Kamer-verkiezingen van 9 juni 2010 heeft voorgesteld zo spoedig mogelijk een gekozen minister-presidentschap in te voeren. Geen maandenlange discussies in achterkamertjes, niet een half jaar verliezen aan het opstellen van een kabinetsplan, geen zwart makerij en modder gooien. De kiezer heeft dan immers al beslist.  

 

Of zoals Hans van Mierlo het destijds al zei: 'één stem op de macht en één stem op de controle ervan'. 


Bezuinigingspolitiek werkt niet


Politieke partijen als VVD, CDA, PVV, PvdA willen allemaal fors bezuinigen. Ook Ierland voert dit soort bezuinigingspolitiek. De effecten beginnen daar steeds duidelijker te worden. Lange rijen werklozen voor uitkeringsloketten en een bouwsector en economie die is stilgevallen.  Immers, meer werklozen betekenen meer uitkeringen en minder belastingopbrengsten. Zo ontstaat een vicieuze cirkel met een krimpende economie. 

 

Tegen deze achtergrond heeft Nieuw Nederland tijdens de Tweede Kamer-verkiezingen van 9 juni jl. als enige partij herhaaldelijk gepleit voor een stimuleringsbeleid (onderbouwd in het boek Nieuw Nederland). Als we dat op een slimme manier doen kunnen we de werkloosheid snel oplossen en de overheidsfinanciën saneren.

Politiek verlaagt pensioenen


De pensioenfondsen zijn door de financiële crisis ingestort. Minister Donner heeft onlangs aangegeven dat 14 pensioenfondsen gaan korten op de pensioenen.

 

De belangrijkste reden voor de korting is echter dat het Nederlandse pensioenstelsel slecht functioneert. Zo is er gebrek aan beleggingsexpertise bij veel fondsen, worden via politieke benoemingen bestuurders aangesteld, is er verwevenheid van diverse fondsen met bedrijven (in goede tijden nemen zij geld op, in slechte tijden storten zij niet bij), en schiet het toezicht door overheid en DNB tekort.

 

Nu geld bijstorten en het systeem ongewijzigd laten betekent geld storten in een bodemloze put.

Nieuw Nederland wil daarom de nationale besparingen in Nederland samenvoegen in een Nederlandfonds waarin iedere Nederlander aandelen krijgt. Dit fonds komt onder professionele leiding. Aan dit fonds zal een deel van het vermogen van de overheid worden toegevoegd. Dit kan voor ons allemaal meer welvaart betekenen.  

 

 

 

 


Als je een droom hebt maak hem dan waar