Persberichten


Persbericht Nieuw Nederland 10 augustus 2014

 

Kiesstelsel Failliet

De huidige 'formatiesoaps' van de laatste jaren maakt extra duidelijk dat het Nederlandse kiesstelsel is verouderd en is verworden tot een toneelstuk. Dat stelt Jan-Frank Koers, voorzitter van Nieuw Nederland. Hij wil dit aanpakken.

Na de verschillende formatiesoaps de laatste jaren met sons wel 5 informateurs weet men nauwelijks nog hoe het verder moet. Het huidige kabinet is wederom instabiel. Het is wel duidelijk dat het huidige kiesstelsel niet meer werkt. Nieuw Nederland wil daarom een gekozen minister-presidentschap invoeren.

Het kiesstelsel in Nederland werkt niet meer:

1. het leidt tot moeizame en langdurige kabinetsformaties;

2. het leidt ertoe dat kiezers bij verkiezingen niet weten waar ze aan toe zijn;

3. het leidt tot regeringen waarbij de nadruk niet op eenheid ligt maar op verdeeldheid en eigen belang;

4. het leidt tot een toenemende versnippering van de politiek met steeds meer partijen die het per definitie niet eens zijn met elkaar;

5. het leidt tot een schijndemocratie: mensen stemmen, maar in achterkamertjes komt een kabinet tot stand;

6. het leidt tot een zwak beleid met een soort consensusbrei, waardoor problemen steeds minder worden opgelost;

Dit kan zo niet duren. Nieuw Nederland heeft een sterke regering nodig om de komende jaren de problemen aan te kunnen pakken. Daarom pleit Jan-Frank Koers, voorzitter van Nieuw Nederland, ervoor om:

-een voorlopige regering als enige opdracht te geven een gekozen minister-presidentschap in te voeren;

-vervolgens na een paar maanden nieuwe verkiezingen te houden.

Beter nu een goede regering, dan nog jaren rommelen met een zwak kabinet met een grote kans de rit niet af te maken.

 

--------------------------------------

 

 

 

Voor meer informatie, zie

www.nieuw-nederland.info

 


Persbericht 25 mei 2013

 

Nieuw Nederland heeft meegedaan met de Tweede Kamer-verkiezingen van 2010. Onze missie voor een beter Nederland gaat door. Zo willen we bijvoorbeeld:

i) de economie verbeteren door het voeren van een stimuleringsbeleid en investeringen in duurzame energie, gezondheidszorg, onderwijs en economie;

ii) de gezondheidszorg moderniseren door ziekenhuizen om te vormen tot moderne gezondheidsparken en betere behandelingsmethoden;

iii) het bestuur moderniseren via o.a. een gekozen minister-presidentschap;

iv) het onderwijs verbeteren door op scholen meer aandacht te besteden aan vorming en ontwikkeling van het kind;

v) de infrastructuur moderniseren en gratis openbaar vervoer;

vi) sanering van ons pensioenstelsel, waardoor pensioenen in tact blijven en de pensioengerechtigde leeftijd 65 jaar kan blijven;

vi) de invoering van een basisinkomen, o.a. ook voor studenten;

vii) binnen 20 jaar zijn overgeschakeld op goedkope duurzame energiebronnen.


Persbericht 15 mei 2010

Op weg naar een Nieuw Nederland! De vervolgstappen op de weg naar een Nieuwe Economie!

 

De huidige problemen vragen om creatieve oplossingen!

1.    Op korte termijn een bestedingsimpuls van 10 miljard euro per jaar, via natuurlijk geld (circulatiegeld, dat geleidelijk in waarde afloopt). Daarmee wordt meteen een start gemaakt met een basisinkomen;

2.    Saneren van het fiscale stelsel. Alleen nog 1 belasting op intermediair verbruik. Geen belasting meer op arbeid;

3.    Saneren van alle subsidies en uitkeringen van de overheid. Het streven richt zich op één uitkering, in de vorm van een basisinkomen voor iedereen;

4.    Het samenvoegen van de nationale besparingen (pensioenfondsen) en het vermogen van de overheid in een Nederland Trust onder deskundige leiding, waarin iedere Nederlander aandelen krijgt. Dan gaat het om ca. 1100 miljard euro. Tevens kan in dat traject de staatsschuld worden afgelost.

5.    De opzet van het financiële stelsel is nog een uitwerkpunt. Er zijn een paar mogelijkheden, bijvoorbeeld: een restrictie op renteberekening door banken in combinatie met een bank of spaarbelasting. Er wordt dan gestimuleerd dat geld niet wordt opgepot maar wordt besteed. Je doorbreekt daarmee de excessieve geldcreatie door banken en inflatie. De introductie van natuurlijk geld met een in de tijd aflopende waarde kan inzicht geven in effecten.

 

Belasting en Basisinkomen

Voorgesteld wordt om de belastingen, heffingen en premies samen te voegen tot 1 belasting op intermediair verbruik. De belasting op arbeid wordt afgeschaft.

Alle subsidies en uitkeringen worden samengevoegd tot 1 basisinkomen. Deze nieuwe benadering heeft een welvaartgenererend effect. De economische groei zal toenemen. Er zullen een groot aantal banen bij komen. Dat scheelt een groot bedrag aan allerlei uitkeringen. Een ander voordeel is dat mensen dan in het algemeen minder hard hoeven te werken. Enerzijds omdat arbeid goedkoper wordt en medewerkers daarom relatief minder hoeven te presteren. Anderzijds omdat er een basisinkomen is. Mensen die werken ontvangen dat salaris netto. Mensen kunnen meer dan nu werk doen dat ze leuk vinden. De arbeidsmobiliteit zal toenemen evenals de tevredenheid van werknemers over hun werk.

 

Basisinkomen is haalbaar

Het Basisinkomen is in vier jaar te financieren. De reden hiervoor is dat er veel bezuinigd kan worden op de overheid door dit systeem. We kunnen vrijwel alle subsidies schrappen. De meeste subsidies zijn geïntroduceerd als lapwerk om de averechtse effecten van ons fiscale stelsel dat niet goed in elkaar steekt te verzachten. Denk aan de subsidies voor kinderopvang, tal van fiscale aftrekposten, gesubsidieerde banen etc. Doordat er geen belasting op arbeid meer wordt geheven, wordt bijvoorbeeld kinderopvang veel goedkoper en hoef je dat niet meer kunstmatig te subsidiëren. Verder kun je een groot deel van de uitkeringen schrappen. Een flink deel van het overheidsapparaat is ineffectief en kan flink worden gestroomlijnd. Per saldo zal daardoor en door de toegenomen economische groei, de belastingdruk geleidelijk dalen naar zo’n 32% van het BBP.

 

Nog meer voordelen met een Basisinkomen

Sanering van het overheidsapparaat. Minder bureaucratie en ambtenaren, meer agenten, verplegers en werknemers in verzorgingstehuizen. Doordat de meeste subsidies worden afgeschaft, kun je geleidelijk tienduizenden ambtenaren laten afvloeien. Daartegenover kun je tienduizenden mensen in de zorg inzetten. In ziekenhuizen, op straat, voor oppas van kinderen. Omdat kinderopvang veel beter betaalbaar wordt, net als werksters, kun je ook al die subsidies daarop schrappen. De economie wordt via een ‘single tax’ een stuk eenvoudiger. En om de link met het bestuur te leggen: Er verdwijnt een hoop machtsmisbruik en willekeur. Kortom het basisinkomen is betaalbaar en het legt de basis voor een samenleving waarin mensen zich vrijer kunnen bewegen.


Als je een droom hebt maak hem dan waar