Stichting Nieuwe Economie

Nieuw Nederland 
RSIN/Fiscaal nummer 818379650
Missie: bereiken van een beter Nederland
Bestuur: Mr.dr. J.F. Koers, Stichting Nieuwe Economie, Mw. J. Duerink, drs. J.W. Mellink 

Stichting Nieuwe Economie
RSIN/Fiscaal nummer 822237441
Missie: de Stichting Nieuwe Economie heeft als missie het bereiken van een beter Nederland en een nieuwe economie. Het ondersteunen van organisaties zoals Nieuw Nederland en het samenwerken met verwante organisaties zoals Grondvest en de vereniging voor Basisinkomeneconomie en politieke partijen met een vergelijkbare visie, met het doel een sterke moderne meer duurzame Nederlandse economie te realiseren en daarmee een Nieuw Nederland dichterbij te brengen. 

Financiële middelen van Nieuw Nederland 


Als je een droom hebt maak hem dan waar